SA SE PEN LAVI A (C’est le pain de la vie - Haïti)
Sa se pen lavi a, pen laverite a Manje l pou n, sa genyen lavi (bis).

Si w manje pen sa a, w ap gen lavi Lanmò pap jan gen pye sou ou
Si w manje pen sa a, w ap vin wè klè Ou p ap vle wè fènwa ankò

Sa se pa laman Bondye voye Men se kò pwòp pitit li a
Si w manje pen sa, wa va vin rich Avèk anpil bon santiman

Si w manje pen sa a w ap vin tou nèf W ap gen san Jezu-Kri nan ou
Si w manje pen sa a, w ap vin sanble Avèk Jezu-Kri gran frè ou
C’est le pain de la vie, de la vérité Mangez-en pour avoir la vie (bis).

Si vous mangez ce pain, vous aurez la vie La mort ne vous atteindra jamais.
Si vous mangez ce pain, vous verrez plus clair. Vous ne choisirez plus les ténèbres.

Ce n’est pas la manne que Dieu donne, mais c’est le corps même de son Fils Jésus.
Si vous mangez ce pain, vous serez remplis de bons sentiments.

Si vous mangez ce pain, vous serez renouvelés Vous aurez en vous le sang même de Jésus.
Si vous mangez ce pain, vous ressemblerez à Jésus-Christ, votre grand frère.
Sa se pen lavi a